Liên hệ

Trường Mầm Non Sông Cầu

Địa chỉ: Phường Sông Cầu,Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Bà Lê Thị Ngọc
Điện thoại: 02813.873.531
Email: c0songcau.pgdtxbackan@backan.edu.vn